The real christmas story about Jesus Christ birth - Christ the Lord
Jul historia - Julnatt - Jesu födelse - Herren Kristus - från Lukas evangeliet.
From the Luke Gospel - Chapter 2, Vers 1-20 - choose your language.
This site was recommended by Santa Claus - "Welcome the Santa Claus Homepage - come in"

Christkindlein.de   english   deutsch   français   español   português   italiano   svenska   norsk

Best display - solution 1024 x 768
svenska - swedish

manger-krippe-foto - copyright Magiccreator.com


 
    
 
   
  
   
 
    
 
   
  
   

1
Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas.
2
Detta var den första skattskrivningen, och den hölls, när Kvirinius var landshövding över Syrien.
3
Då färdades alla var och en till sin stad, för att låta skattskriva sig.
4
Så gjorde ock Josef; och eftersom han var av Davids hus och släkt, for han från staden Nasaret i Galileen upp till Davids stad, som heter Betlehem, i Judeen,
5
för att låta skattskriva sig jämte Maria, sin trolovade, som var havande.
6
Medan de voro där, hände sig att tiden var inne, då hon skulle föda.
7
Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, ty det fanns icke rum för dem i härbärget.
8
I samma nejd voro då några herdar ute på marken och höllo vakt om natten över sin hjord.
9
Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet kringstrålade dem; och de blevo mycket förskräckta.
10
Men ängeln sade till dem: »Varen icke förskräckta. Se, jag bådar eder en stor glädje, som skall vederfaras allt folket
11
Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren.
12
Och detta skall för eder vara tecknet: I skolen finna ett nyfött barn, som ligger lindat i en krubba.»
13
I detsamma sågs där jämte ängeln en stor hop av den himmelska härskaran, och de lovade Gud och sade:
14
»Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, bland människor till vilka han har behag!»
15
När så änglarna hade farit ifrån herdarna upp i himmelen, sade dessa till varandra: »Låt oss nu gå till Betlehem och se det som där har skett, och som Herren har kungjort för oss.»
16
Och de skyndade åstad dit och funno Maria och Josef, och barnet som låg i krubban.
17
Och när de hade sett det, omtalade de vad som hade blivit sagt till dem om detta barn.
18
Och alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem.
19
Men Maria gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta.
20
Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt vad de hade fått höra och se, alldeles såsom det blivit dem sagt.
Copyright Website - Grafik - Design - Christkindlein.de
Das kopieren dieser Seite ist verboten - Urheberrecht
All rights reserved by Christkindlein.de

Datenschutz - Impressum - Copyright Christkindlein.de

Design MagicCreator
Magiccreator

Admin by Isrh.de